Hướng dẫn đặt hàng – 3N Ventures Company Limited

Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1: Truy cập vào trang web www.3nfoods.com, vào mục Sản phẩm

Bước 2: Click vào sản phẩm cần mua

Bước 3: Click vào nút "Thêm vào giỏ hàng"

Bước 4: Chọn thêm sản phẩm khác (nếu muốn)

Bước 5: Nhấn vào nút Thanh toán và điền đầy đủ thông tin 

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán và hoàn tất đơn hàng.