Mì ăn liền

 Mì Vịt Tiềm 55g Mì Vịt Tiềm 55g
255,000₫
 Mì Trộn Tomyum Chua Cay MAMA 85g Mì Trộn Tomyum Chua Cay MAMA 85g
444,000₫
 Mì Trộn MAMA Vị Trứng Muối 85g Mì Trộn MAMA Vị Trứng Muối 85g
444,000₫
 Mì Tôm Tomyum 95g Mì Tôm Tomyum 95g
300,000₫
 Mì Tôm Tomyum 55g Mì Tôm Tomyum 55g
255,000₫
 Mì Tôm Sốt Kem Tomyum 95g Mì Tôm Sốt Kem Tomyum 95g
300,000₫
 Mì Tôm Sốt Kem Tomyum 55g Mì Tôm Sốt Kem Tomyum 55g
255,000₫
 Mì Hương Thịt Bò Hầm 60g Mì Hương Thịt Bò Hầm 60g
255,000₫
 Mì Hương Gà 55g Mì Hương Gà 55g
255,000₫
 Mì Heo Thịt Bằm 95g Mì Heo Thịt Bằm 95g
300,000₫
 Mì Heo Thịt Bằm 60g Mì Heo Thịt Bằm 60g
255,000₫
 Mì Chay Hương Rau Củ 60g Mì Chay Hương Rau Củ 60g
255,000₫
 Combo 6 ly Mì MAMA Thịt Bằm 60g Combo 6 ly Mì MAMA Thịt Bằm 60g
123,000₫
 Combo 6 ly Mì MAMA Hương Tomyum 60g Combo 6 ly Mì MAMA Hương Tomyum 60g
123,000₫